زمان ثبت : سه‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1385 در ساعت 08:32 ب.ظ
نویسنده : هاجر
عنوان :
گوش کن می دانم نمی خوانی این حرفها را اما من ... من از حماسه می ایم از تاریکی از واهمه از خستگی.نفس نفسهای من عطش من را ببین. من نور می خو اهم من ستاره می خواهم من بلندی و اوج من پرواز می خواهم و تو بال و پر پرواز منی نگو توام شکسته ای که دیگر طاقت شکسته ندارم .من مرهم می شوم و تو نیز تو برای زخمهای من من برای زخمهای تو.imjava


irLearn.com